Mijn werk staat in het vak gekend als ‘procesbegeleiding’. Praktisch betekent dat het helpen ontwikkelen van:

Mensen:

training en coaching van leidinggevenden, trainers, consultants en andere mensen in wiens werk dit relationeel proces een belangrijke plaats inneemt.

Teams:

een impuls aan het werken en leren van teams. Dit kan zowel door ‘on-the-job-begeleiding’ als in de vorm van een programma buiten-huis.

Organisaties:

ontwikkelingen helpen spreiden en verankeren in systemen in de bredere organisatie. De begeleiding verloopt veelal via individuele of teambegeleiding, waarin echter 'stakeholders' die op dat moment afwezig zijn niet uit het oog worden verloren.

Multi-partijsamenwerking:

het faciliteren van overleg tussen verschillende partijen die betrokken zijn en belang hebben bij een bepaald gebeuren. Typisch voor deze samenwerking tussen verschillende organisaties, groeperingen en/of overheden is de achterban-dynamiek.
Op elk van deze niveau’s ga ik uit van de ervaring van de betrokkenen. Begeleid met expertise in ontwikkelings- en organisatieprocessen legt de uitwisseling van deze ervaring een fundering voor gezamenlijke actie. Kernwoorden in de benadering van Triagram zijn betrokkenheid, ervaringsleren, overleg en afgestemde actie.

Contact


Triagram
Culostraat 61, 3360 Opvelp, Belgium

+32(0)474 26 11 10

info@triagram.be

JH Training & Consulting bv
KBO BE0474865676
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.